Gastank plaatsen? Zo doe je het veilig en efficiënt!

Want een propaantank plaatsen kan in sommige gevallen lastig zijn. Er moet met verschillende factoren rekening worden gehouden om de plaatsing veilig en efficiënt te laten verlopen. Denk hierbij aan de positionering, afstand tot gebouwen of bereikbaarheid. En naast het plaatsen van een bovengrondse gastank kun je ook kiezen voor een ondergrondse gastank. Dit blog geeft antwoord op alle vragen over het plaatsen van een gastank!

Heb ik een vergunning nodig voor een propaangas tank?

Voor het laten plaatsen van een gastank heeft u meestal geen vergunning nodig. Wel dient de plaatsing en het gebruik van de gastank gemeld te worden aan het lokaal bevoegd gezag. Een vergunning is nodig wanneer de tank groter is dan 13.000 liter en/of er meer dan twee tanks op één adres staan. Verder dient u in het bezit van een vergunning te zijn als er vloeibaar propaan aan één of meerdere propaantanks wordt onttrokken en/of als er sprake is van het gebruik van een verdamper die is aangesloten op (één van) de tank(s).

De positionering van de propaangastank

De juiste positionering van de propaangastank bij uw huis is essentieel om de veiligheid te waarborgen. 

Het is belangrijk dat de ondergrond waarop de tank wordt geplaatst plat en stevig is. Door het zeeklimaat in Nederland bereiken windsnelheden soms wel 100 kilometer per uur. Tegen deze uitzonderlijke weersomstandigheden moeten gastanks natuurlijk bestand zijn. Om de veiligheid in de omgeving kunnen garanderen moeten gastanks dan ook op stevige en platte ondergronden worden gemonteerd. 

Naast de ondergrond is ook de omgeving belangrijk. Wordt een propaangastank langdurig blootgesteld aan overmatige hitte dan kan de temperatuur aardig oplopen. En loopt de temperatuur op, dan loopt de druk in de gastank ook op. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. Het advies is dan ook om een gastank te plaatsen op voldoende afstand van brandbare objecten.

De afstand tot gebouwen

Ook is de afstand tot gebouwen iets om rekening mee te houden. Hier zijn meerdere wetten en regels voor om de veiligheid van u en de omgeving te kunnen waarborgen. Bij een eventuele gaslekkage kunnen kleine fouten grote gevolgen hebben. Afhankelijk van de grote van de tank en de frequentie van het vullen bepaalt de minimale afstand tot andere gebouwen. Om er zeker van te zijn dat jouw propaangastank voldoet aan alle wet- en regelgeving is het advies om hier een specialist voor in te schakelen. 

 

Een goed bereikbare propaangastank

Tijdens het vullen van de propaangastank moet de propaangas leverancier makkelijk en efficiënt de tank kunnen vullen. Ook eventuele onderhoud of reparaties moeten zonder obstakels kunnen worden uitgevoerd. Daarom is het belangrijk dat de tank goed bereikbaar is. Om dit te bepalen is het verstandig om te overleggen met uw propaangas leverancier of de verkoper/verhuurder van uw propaantank. Zij moeten de onderhoud- of reparatiewerkzaamheden tenslotte uitvoeren.

Uiteraard moet de tank niet in de weg staan van voetgangers, fietsers of doorgaand verkeer. Verder is het verplicht om een propaantank op voldoende afstand van een doorgaande weg te plaatsen. De gevaren van auto’s die, om welke reden dan ook, uit moeten wijken en belanden tegen een propaantank hoeven wij niemand uit te leggen.

De bescherming van uw propaantank

Bescherming op- of rondom uw propaantank is lang niet altijd verplicht maar soms wel aan te raden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een hekwerk of aanrijdbeveiliging. In het voorbeeld van een uitwijkende auto zal een hekwerk de auto vroegtijdig stoppen. Zo is uw gastank altijd veilig.

Regelmatig onderhoud aan de gastank

Een propaantank moet periodiek onderhouden en gekeurd worden volgens de NPR2578 richtlijn. Dit is de verantwoording van de eigenaar van de gastank. Dat betekent dat het zowel de verantwoording van de leverancier (wanneer je de gastank huurt) maar ook van uzelf (wanneer u de gastank hebt gekocht) kan zijn. Dit geldt voor zowel onderhoud als (her)keuring. Waaraan deze keuringen moeten voldoen kunt u vinden op de website van de rijksoverheid

Waarmee moet ik rekening houden wanneer ik een ondergrondse gastank plaats?

Als je overweegt om een ondergrondse gastank te laten plaatsen, zijn er enkele belangrijke zaken waar je rekening mee moet houden. Ten eerste moet je controleren of het plaatsen van de tank op de gewenste locatie mogelijk is en of er vergunningen nodig zijn. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat het gat op maat is en op de juiste manier wordt gevuld met zand om de tank waterpas te kunnen plaatsen. 

Ook het leidingwerk moet voldoen aan de wettelijke bepalingen en de leidingen moeten diep genoeg ingegraven worden ter bescherming tegen vorst. Bovendien moet je er rekening mee houden dat de leidingen geschikt zijn voor propaangas; en dat de gasafname leiding voorzien moet zijn van een mantelbuis als mechanische afscherming. Tot slot is het belangrijk om de installatie te laten controleren en een goedkeuringsverklaring te ontvangen. 

Voor het plaatsen van zowel een bovengrondse- als ondergrondse gastank is het verstandig om advies te vragen van een professionele leverancier. Een fout kan namelijk grote gevolgen met zich meebrengen. Hier is OK GAS in gespecialiseerd en ontzorgt als propaangas leverancier dit gehele proces van A tot Z. Zo weet je zeker dat jouw gastank op de juiste manier wordt geplaatst. Vraag direct een vrijblijvende offerte aan.

Bekijk ook

>

Duurzame energie alternatieven voor gas

  • Blog
>

Verwachting van de aardgasprijzen 2024

  • Blog
  • Propaangas
>

Wat is CO2 gecompenseerd propaangas en waarom is het belangrijk?

  • Propaangas