Propaan van OK GAS is 100% Klimaatvriendelijk

We zetten ons in voor milieu- en klimaatvriendelijke maatregelen. Onze deelname aan klimaatbeschermingsprojecten compenseert alle CO2-emissies van ons propaangas. Wij leveren 100% CO2 gecompenseerd propaangas aan al onze klanten.
Vrijblijvend advies
Op zoek naar duurzame energie?

Wat is CO2 gecompenseerd propaangas?

CO2-gecompenseerd propaangas is propaangas waarbij de CO2-uitstoot van het gasverbruik wordt gecompenseerd door te investeren in duurzame (energie)projecten.

Door deze investeringen wordt de CO2 uitstoot op verschillende plekken van de wereld verlaagd en de klimaatimpact van de verbranding van propaan volledig gecompenseerd.

Welke projecten steunt OK GAS?

OK GAS investeert onder andere in een aantal projecten in India, waar afvalverwerkingsinstallaties voor stedelijk afval in gebruik worden genomen, die het afval mechanisch behandelen en verwerken.

Wanneer afval ontbindt, komt er onder andere methaangas vrij. Vrij in de atmosfeer heeft methaan een sterk broeikaseffect. Door installaties te bouwen die het afval en het vrijgekomen methaangas verzamelen, verwerken en behandelen, komt dit niet vrij in de atmosfeer en kan er groene elektriciteit mee worden geproduceerd.

Ontvang uw eigen certificaat van C02 compensatie

Met ons certificaat van CO2 compensatie kunt u aantonen dat het door u gebruikte propaan volledig CO2 gecompenseerd is, en aan welke duurzaamheidsprojecten aandacht is besteed. U kunt dit certificaat jaarlijks bij ons aanvragen om aan te tonen dat uw CO2 uitstoot volledig is gecompenseerd.

Zo heeft Gerard Hermsen, Procurement Manager bij Europarcs, onlangs zijn certificaat in ontvangst mogen nemen. EuroParcs en Droomparken hebben in 2020 gezamenlijk 10788 ton CO2 bespaard door de inzet van CO2 gecompenseerd propaangas van OK GAS. Het CO2 is gecompenseerd via het project Methane avoidance in India.

Marc van OkGAS

Meer weten, of een certificaat van C02 compensatie opvragen?