De prijs van propaangas uigelegd

Bij OK GAS begrijpen we dat inzicht in de prijsopbouw van propaangas belangrijk is voor onze klanten. We streven naar transparantie. Door de jaren heen hebben we bij OK GAS een schat aan ervaring opgedaan in de propaangas industrie. Onze professionals hebben uitgebreide kennis over hoe de marktdynamiek de propaangas prijs beïnvloedt.
Stel uw offerte online samen
De ontwikkeling van de accijnzen op propaangas
De afgelopen tien jaar zijn de accijnzen op propaangas aanzienlijk toegenomen.

Welke factoren hebben invloed op de prijs van propaangas?

De prijs van propaangas is afhankelijk van diverse factoren. Dit zijn de productiekosten, transportkosten, overheidsheffingen voor leveranciers, belastingen voor consumenten en de marktvraag en -aanbod. Hieronder verkennen we deze factoren in meer detail.

  • Productiekosten: De kosten voor het winnen, produceren en raffineren van propaangas zijn de fundamentele elementen die de prijs bepalen. We streven ernaar om deze kosten zo laag mogelijk te houden zonder in te boeten op kwaliteit.

  • Belastingen: Net als op alle andere producten heft de overheid belasting op producten die consumenten kopen.

  • Transportkosten: De afstand tussen de productiefaciliteiten en de afleverlocatie kan de prijs van propaangas beïnvloeden. Bij OK GAS optimaliseren we voortdurend onze logistieke processen om de transportkosten te minimaliseren.

  • Marktvraag en -aanbod: Externe marktfactoren zoals de vraag naar en het aanbod van propaangas spelen ook een rol in de prijsbepaling. Denk hierbij aan de vraag naar aardgas en overheidsbeleid met betrekking tot duurzaamheid.

  • Overheidsheffingen: Dit zijn zowel accijns als voorraadheffingen. Onderstaande grafiek laat zien hoe de accijns zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld.


De precieze kosten per 1.000 kg kun je vinden op de website van de belastingdienst.

Stijging van de propaangas prijs 2022

Het jaar 2022 was een rollercoaster voor de propaangas industrie. De propaangas prijs was voor een periode significant aantrekkelijker dan die van aardgas. Door de oorlog in Oekraïne werd de toevoer van aardgas uit Rusland beperkt. Dit dreef de prijs van aardgas op, wat op zijn beurt zorgde voor een toename van aanvragen naar propaangas. Het zorgde voor een kantelpunt in vraag- en aanbod.

 

Een tankwagen rijdt langs een propaangastank bij iemand in de tuin

De invloed van overheidsheffingen op de prijs van propaangas

Sinds 1 juli 2023 betalen wij als propaangasleverancier € 344,74 per 1.000 kilogram vloeibaar gemaakt petroleumgas (propaan). Daarnaast betalen we ook € 8,- per 1.000 kilogram voorraadheffing. Tezamen een bedrag van € 352,74 exclusief 21% btw per 100 liter. Als leverancier betalen wij dus (omgerekend) aan de overheid € 0,1799 per liter exclusief btw aan belastingen.

Als leverancier vullen we tanks bij onze klanten in liters. Voor een propaanvulling van bijvoorbeeld 1.000 liter betaal je dus 1.000 x € 0,1799= € 179,90 aan accijns en voorraadheffingen.
Vraag offerte aan

Wat verwachten we van 2024

Als propaangas leverancier verwachten we dat de prijs voor propaangas stabiel blijft. De vraag- en aanbod zijn namelijk stabieler. Dit heeft alles te maken met de prijs van aardgas. Want ondanks het feit dat er nog steeds geopolitieke spanningen zijn in zowel Oekraïne als Israël verwachten we een stabielere aardgasprijs.

Nederland heeft een jaar de tijd gehad om aardgasreserves op te bouwen. Hierdoor kunnen zij Nederlandse huishoudens deze winter blijven voorzien van aardgas.
Met telemetrie komt u nooit meer zonder propaan te zitten
Marc van OkGAS

Waarom kiezen voor OK GAS?