Propaangas is populairder dan ooit. Maar wat is propaan eigenlijk?

Dat is de vraag die wij gaan beantwoorden. Want in een eerder blog vertelden we al dat propaangas een interessant alternatief was voor aardgas. Toch blijkt er in praktijk vaak dat er vragen onbeantwoord zijn. Wat is propaan of propaangas nou eigenlijk, hoe ruikt het en hoe wordt het gewonnen?

Wat is propaan?

Propaan, de vloeibare vorm van propaangas, is een koolwaterstofgas met de chemische formule C3H8. Het wordt vaak gezien als een bijproduct van de winning van aardgas en raffinage van aardolie. Propaangas wordt vloeibaar gemaakt tot propaan door het te koelen en te drukken. Dit proces, bekend als liquefactie, vermindert het volume van de gasvormige propaan en maakt het gemakkelijker te transporteren én op te slaan. Bij normale druk en temperatuur is propaan een gas, maar als het wordt gekoeld tot ongeveer -44 graden Celsius en onder een druk van ongeveer 1,7 bar, wordt het een vloeistof. Het wordt vaak gebruikt als brandstof voor huishoudelijke verwarming, kooktoestellen, voertuigen en als grondstof voor chemicaliën. Het kan ook worden gebruikt als grondstof voor de productie van chemicaliën. Propaangas wordt vaak onder druk gezet tot een vloeistof voor transport en opslag.

Is propaan duurzaam?

Propaan wordt vaak gezien als een duurzame brandstof omdat het een schonere brandstof is dan aardgas. In termen van uitstoot houdt dat in dat het minder Co2 uitstoot dan andere schadelijke gassen. Daarnaast is propaan ook een veilige brandstof. Het is, in tegenstelling tot aardgas, niet explosief in combinatie met lucht.

Hoe wordt propaangas gewonnen?

Tijdens het raffinageproces van aardgas en ruwe olie wordt propaan gewonnen. Het proces scheidt onzuiverheden als water, zwavel en andere stoffen van de aardgas of olie. Zo blijft propaangas over. Propaan is een van de componenten van aardgas en ruwe olie, maar het is niet de enige. Zo worden ook andere componenten als etaan, butaan en naphtha gewonnen tijdens het raffinageproces.

Heeft propaangas een specifieke geur?

Het korte antwoord hierop is: nee. Toch ruik je propaan wel degelijk wanneer er een gaslek is. Hoe dat komt? Propaan heeft van origine geen specifieke geur. Daarom wordt er kunstmatig geur toegevoegd. Dit wordt gedaan om er voor te zorgen dat het kan worden gedetecteerd wanneer er een leiding lekt. Op die manier worden grote gaslekken voorkomen. De kunstmatig toegevoegde geur wordt vaak beschreven als een “rottend ei”-achtige geur.

Wat is het verschil tussen propaan en butaan?

Propaan en butaan zijn beide koolwaterstofgassen die voorkomen als bijproducten bij de winning van aardgas en raffinage van aardolie. Ze hebben echter verschillende chemische formules en eigenschappen:

  • Chemische formule: Propaan heeft de formule C3H8, terwijl butaan de formule C4H10 heeft. Dit betekent dat butaan één koolstofatoom meer heeft dan propaan.
  • Kookpunt: Propaan heeft een lager kookpunt dan butaan, dit betekent dat propaan als gas bij een lagere temperatuur naar een vloeistof verandert.
  • Dich heid: Propaan is lichter dan butaan, waardoor propaan beter voor transport en opslag in vloeibare vorm geschikt is.
  • Brandpunt: Butaan heeft een hoger brandpunt dan propaan, dit betekent dat butaan een hoger percentage gas moet hebben voordat het ontbrandt.
  • Gebruik: Propaan wordt vaak gebruikt als brandstof voor huishoudelijke verwarming, kooktoestellen, voertuigen en als grondstof voor chemicaliën. Butaan wordt voornamelijk gebruikt als brandstof voor gaslantaarns, gasflessen en kleine gasbranders.
  • Transport: Propaan wordt vaak vervoerd in vloeibare vorm, terwijl Butaan meer als gas wordt vervoerd.

Hoe wordt propaan vervoerd?

Het vervoer van grote hoeveelheden propaan wordt strikt gereguleerd door nationale en internationale wet- en regelgeving. Dit om de veiligheid van de bevolking en het milieu te waarborgen. Dat gezegd hebbende zijn er verschillende manieren om propaan te vervoeren. 

Het vervoeren van propaan via pijpleidingen.

Dat gebeurt voornamelijk wanneer het van het gasveld naar een aangesloten raffinaderij wordt vervoerd. Het is de meest efficiënte én efficiënte manier van vervoeren. Want waar de snelheid en veiligheid uitstekend is vereist het een uitgebreid netwerk van pijpleidingen. En dat netwerk is kostbaar en ontbreekt vaak. Daarom worden grote hoeveelheden propaan vaak vervoerd in speciale voertuigen wanneer grote afstanden moeten worden overbrugd.

Het vervoeren van propaan in speciale voertuigen. 

Tankwagens of -schepen zijn cruciaal voor het vervoeren van propaan. En deze voertuigen zijn speciaal ontworpen om grote hoeveelheden propaan te vervoeren. Met een dubbele wand voor extra veiligheid worden eventuele lekkages of explosies voorkomen.

Het vervoeren van propaan in cilinders of tanks. 

Dit wordt vaak gedaan wanneer propaan wordt verkocht van tussenhandelaar aan de eindgebruiker. De cilinders zijn waterdicht en kunnen verschillen van grote. Zo zijn er huis- tuin- en keuken cilinder die kunnen worden aangesloten aan een barbeque of buitenkeuken.

Wilt u vrijblijvend meer informatie?

Bekijk ook

Propaangas als alternatief voor aardgas

Propaangas interessant als alternatief voor aardgas

Guido Sombroek
  • Propaan vs aardgas
  • Interview
Propaangas als alternatief voor aardgas

Propaangas is populairder dan ooit. Maar wat is propaan eigenlijk?

Ron Steur
  • Propaan vs aardgas
  • Interview